bannermain.jpg

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ zaprasza na wykłady prof. Josepha Garncarza (Uniwersytet w Kolonii). Spotkania w języku angielskim odbędą się 16, 17 i 19 kwietnia br.

 

Researching historical film preferences: methodology and results

16. 04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, s. 2.03

Do tej pory badania nad filmem często koncentrowały się na jego podaży, nie pytając, w jaki sposób filmy są wykorzystywane przez publiczność. Jeśli jednak zapytamy o sukces filmów, łatwo umożliwi to skorygowanie dotychczasowego stanu wiedzy. Wykład unaoczni ten proces na przykładzie aktualnych badań prof. Garncarza nad preferencjami filmowymi Niemców w epoce nazistowskiej.

 

So far, film research has often focused on the film supply without asking how films are used by the audience. However, if one asks about the success of films, an established knowledge can often be easily corrected. The lecture shows this with some examples from my current research on the film preferences of Germans in the Nazi era.

 

 

Intercultural comparison as a research method

17.04. 2018, godz. 11.45-13.15, Wydział Filologiczny, s. 0.43

Badania nad filmem najczęściej zamykają się w ramach narodowych kinematografii. Wyniki staną się jednak bardziej przekonujące, jeśli porównamy je z innymi kulturami filmowymi. Wykład przedstawi metodę komparatystyki międzykulturowej w filmoznawstwie na przykładzie badań prof. Garncarza, które odnoszą się do Europy lat trzydziestych XX wieku.

 

Film research often moves within the borders of a country. However, results can often be better understood when comparing these with other cultures. The lecture shows this with some examples from my own research, which refers to the Europe of the 1930s.

 

Wykład pod patronatem łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

 

New perspectives in analyzing films

19. 04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, aula A3

9.30-11.30, aula A3 projekcja filmu “Olimpiada” (cz.1), reż. Leni Riefenstahl, 1938, 115 min., napisy angielskie

 

 Analiza sukcesu filmu w różnych krajach może doprowadzić do jego nowych interpretacji. Wykład z przykładami filmowymi ukaże ten proces na podstawie filmu Leni Riefenstahl "Olimpiada", którego cztery różne wersje językowe odniosły sukces w wielu krajach europejskich.

 

Taking into account the relative success of films with audiences from different countries, our interpretation of films often changes significantly. The lecture with film examples shows this on the basis of Leni Riefenstahl's Olympia film, four different language versions of which were successful in many European countries.

 

Wykład pod patronatem Koła Naukowego Filmoznawców UŁ

 

Biogram

Joseph Garncarz jest profesorem filmoznawstwa na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy. Wielokrotnie pracował jako profesor gościnny na Uniwersytecie Wiedeńskim i kierował różnymi projektami badawczymi. Jego obecny projekt badawczy to “Enthusiastic Spectators: On German Film Preferences during the Third Reich”. Profesor Garncarz posiada trzydziestoletnie doświadczenie w analizowaniu historycznej widowni filmowej. Jego dwie najważniejsze książki na ten temat to rozprawa o roli Hollywood na rynku niemieckim "Hollywood in Deutschland / Hollywood in Germany" (2013) oraz studium porównawcze na temat preferencji filmowych ośmiu krajów europejskich "Wechselnde Vorlieben / Changeing Preferences" (2015).

 

Joseph Garncarz is Professor in Film Studies at the University of Cologne in Germany, worked repeatedly as a Guest Professor at Vienna University, and was head of various research projects. His current research project is: “Enthusiastic Spectators: On German Film Preferences during the Third Reich”. He has thirty years of experience in the analysis of historical cinema audiences. His two most important books on this subject are his post-doctoral thesis on Hollywood's role on the German market "Hollywood in Deutschland / Hollywood in Germany” (2013) and his comparative study on film preferences of eight European countries "Wechselnde Vorlieben / Changing Preferences” (2015).

Teatr w kulturze – specjalizacja ogólnowydziałowa

 

Katedra Dramatu i Teatru (Instytut Kultury Współczesnej) proponuje studentom wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego zainteresowanym poszerzeniem wiedzy specjalizację „Teatr w kulturze”, dostępną jako dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia.


Teatr to najbardziej interdyscyplinarna ze sztuk, w ostatnim okresie bardzo często wiązana także z działaniami o charakterze edukacyjnym, społecznotwórczym, terapeutycznym. Jest także sztuką najmocniej złączoną z codziennością – najszybciej komentuje to, co się dzieje wokół nas, nieustannie odnawia wspólny kanon kulturowy, nadaje nowe znaczenia i aktualizuje klasykę literatury, definiuje i redefiniuje pojęcie wspólnoty. Specjalizacja „Teatr w kulturze” jest skierowana do wszystkich, których interesują zagadnienia związane z odbiorem kultury i sposobem wykorzystywania tekstów literackich w sytuacjach społecznych. Studentom kierunków filologicznych pozwala na włączenie w obszar zainteresowań refleksji bardziej interdyscyplinarnej, zaś studentom kierunków neofilologicznych daje szansę na poznanie nowych przestrzeni, w których można badać sztukę i kulturowe wzorce. Zajęcia poświęcone analizie teatrów spoza europejskiego kręgu oraz zjawisk artystycznych oraz spoza kulturowego mainstreamu dają szansę na lepsze zrozumienie wielobiegunowości dzisiejszego świata.


W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:
 „Dramat i teksty dla teatru”
„Ciało w teatrze”
„Współczesna inscenizacja”
„Teatr w kulturach pozaeuropejskich”
„Teatr mniejszości kulturowych i społecznych”

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M
Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 
Rejestracja na specjalizację odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Dramat i teksty dla teatru”.
Koszt specjalizacji (realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów): 400 PLN.

Twórcze pisanie – specjalizacja ogólnowydziałowa

Katedra Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej zaprasza studentów wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym do studiowania – od semestru letniego 2017/2018 – twórczego pisania jako dodatkowej specjalizacji na studiach drugiego stopnia.

 

Studia twórczego pisania w formie specjalizacji otwartej dla wszystkich studentów drugiego stopnia Wydziału Filologicznego UŁ tworzą unikatową szansę na darmowy trening kreatywności i warsztatu pracy z tekstem. Przeznaczone są nie tylko dla tych studentów, którzy przyszłość wiążą z pisarstwem. Świetnie uzupełnią umiejętności przyszłych blogerów i dziennikarzy, nauczycieli i animatorów kultury, specjalistów od marketingu i copywriterów, twórców i krytyków. Pomogą także każdemu, kto chce skutecznie napisać dobrą pracę magisterską. Niezależnie od języka, którym się posługuje. Bo twórcze pisanie to zajęcia o skutecznej perswazji, mitach pop-kultury, modelach narracji, formach self-publishingu, retoryce reklamy – o wszystkim, co jest ważne w każdym języku. W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:

  • „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”
  • „Kreacja przekazu wielotworzywowego”
  • „Ponowoczesne praktyki artystyczne i użytkowe”
  • „Praktyka i teoria przekładu artystycznego”

 

Zajęcia prowadzą specjaliści z Katedry Teorii Literatury – czynni dziennikarze, tłumacze, scenarzyści, animatorzy kultury.

 

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M

Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl

 

Rejestracja na specjalizacje odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”.

Koszt specjalizacji ( realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów ): 400 PLN.

 

 

 

Ogłoszenie dla studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

 

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych I niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie:

Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w dniu :

18 listopada 2017r. ( sobota) studenci studiów niestacjonarnych dziennikarstwa i komunikacji społecznej sala 2,33 godzina 11.30;

24 listopada 2017r. ( piątek) studenci studiów stacjonarnych, których programy studiów przewidują lektorat języka obcego, aula A2 godzina 13.30;

Spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym ul. Pomorska 171/173.

Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

 

Dyrektor

Studium Języków Obcych UŁ

Mgr Wojciech Bachliński

ul. Pomorska 161 , 90-236 Łódź

tel. 42 66 55 129 lub 42 635 52 72

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.