bannermain.jpg

Teatr w kulturze – specjalizacja ogólnowydziałowa

 

Katedra Dramatu i Teatru (Instytut Kultury Współczesnej) proponuje studentom wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego zainteresowanym poszerzeniem wiedzy specjalizację „Teatr w kulturze”, dostępną jako dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia.


Teatr to najbardziej interdyscyplinarna ze sztuk, w ostatnim okresie bardzo często wiązana także z działaniami o charakterze edukacyjnym, społecznotwórczym, terapeutycznym. Jest także sztuką najmocniej złączoną z codziennością – najszybciej komentuje to, co się dzieje wokół nas, nieustannie odnawia wspólny kanon kulturowy, nadaje nowe znaczenia i aktualizuje klasykę literatury, definiuje i redefiniuje pojęcie wspólnoty. Specjalizacja „Teatr w kulturze” jest skierowana do wszystkich, których interesują zagadnienia związane z odbiorem kultury i sposobem wykorzystywania tekstów literackich w sytuacjach społecznych. Studentom kierunków filologicznych pozwala na włączenie w obszar zainteresowań refleksji bardziej interdyscyplinarnej, zaś studentom kierunków neofilologicznych daje szansę na poznanie nowych przestrzeni, w których można badać sztukę i kulturowe wzorce. Zajęcia poświęcone analizie teatrów spoza europejskiego kręgu oraz zjawisk artystycznych oraz spoza kulturowego mainstreamu dają szansę na lepsze zrozumienie wielobiegunowości dzisiejszego świata.


W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:
 „Dramat i teksty dla teatru”
„Ciało w teatrze”
„Współczesna inscenizacja”
„Teatr w kulturach pozaeuropejskich”
„Teatr mniejszości kulturowych i społecznych”

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M
Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 
Rejestracja na specjalizację odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Dramat i teksty dla teatru”.
Koszt specjalizacji (realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów): 400 PLN.

Twórcze pisanie – specjalizacja ogólnowydziałowa

Katedra Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej zaprasza studentów wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym do studiowania – od semestru letniego 2017/2018 – twórczego pisania jako dodatkowej specjalizacji na studiach drugiego stopnia.

 

Studia twórczego pisania w formie specjalizacji otwartej dla wszystkich studentów drugiego stopnia Wydziału Filologicznego UŁ tworzą unikatową szansę na darmowy trening kreatywności i warsztatu pracy z tekstem. Przeznaczone są nie tylko dla tych studentów, którzy przyszłość wiążą z pisarstwem. Świetnie uzupełnią umiejętności przyszłych blogerów i dziennikarzy, nauczycieli i animatorów kultury, specjalistów od marketingu i copywriterów, twórców i krytyków. Pomogą także każdemu, kto chce skutecznie napisać dobrą pracę magisterską. Niezależnie od języka, którym się posługuje. Bo twórcze pisanie to zajęcia o skutecznej perswazji, mitach pop-kultury, modelach narracji, formach self-publishingu, retoryce reklamy – o wszystkim, co jest ważne w każdym języku. W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:

  • „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”
  • „Kreacja przekazu wielotworzywowego”
  • „Ponowoczesne praktyki artystyczne i użytkowe”
  • „Praktyka i teoria przekładu artystycznego”

 

Zajęcia prowadzą specjaliści z Katedry Teorii Literatury – czynni dziennikarze, tłumacze, scenarzyści, animatorzy kultury.

 

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59

Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M

Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl

 

Rejestracja na specjalizacje odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Pisarstwo artystyczne i użytkowe”.

Koszt specjalizacji ( realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów ): 400 PLN.

 

 

 

Ogłoszenie dla studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

 

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych I niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie:

Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w dniu :

18 listopada 2017r. ( sobota) studenci studiów niestacjonarnych dziennikarstwa i komunikacji społecznej sala 2,33 godzina 11.30;

24 listopada 2017r. ( piątek) studenci studiów stacjonarnych, których programy studiów przewidują lektorat języka obcego, aula A2 godzina 13.30;

Spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym ul. Pomorska 171/173.

Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

 

Dyrektor

Studium Języków Obcych UŁ

Mgr Wojciech Bachliński

ul. Pomorska 161 , 90-236 Łódź

tel. 42 66 55 129 lub 42 635 52 72

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z żalem zawiadamiamy, że 3 listopada br. zmarł pracownik Katedry Dramatu i Teatru UŁ dr Marek Bielacki, badacz teatru muzycznego i oddany studentom wykładowca.

***

 

Uroczystosci pożegnania śp. dra Marka Bielackiego odbędą się w dniu 9 listopada, w czwartek. O godz. 13.10 w Parafii Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Janosika 110 w Łodzi odprawiona zostanie msza św., po której nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Rzymskokatolicki św. Wincentego przy ul. Smutnej 9 w Łodzi.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.