bannermain.jpg

Konferencja "Ultima provincia. Prowincjonalność polskiego teatru - prowincjonalność w polskim teatrze" (15-16 listopada 2017)

Jednym z głównych przedmiotów badań prowadzonych w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, obchodzącej w 2017 roku pięć-dziesięciolecie istnienia, zawsze był teatr prowincjonalny. Pomagała w tym z pewnością „łódzka perspektywa”: perspektywa miasta powstałego na granicy trzech zaborów, a zatem nie tylko odległego od historycznych stolic Polski, Krakowa i Warszawy, ale – może przede wszystkim – odległego od wielkich metropolii: Berlina, Wiednia i Moskwy. Jest to zarazem perspektywa historycznie peryferyjnego miasta, które wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku – jako drugie co do wielkości miasto w kraju – znalazło się z dnia na dzień w samym jego środku geograficznym, nie zmieniając przy tym swojego peryferyjnego miejsca zarezerwowanego dla Łodzi do dziś w narracjach o polskiej historii i kulturze. Czy jednak odbiciem w większej skali tej łódzkiej peryferyjności nie jest peryferyjność naszego kraju, położonego na rubieżach różnych wpływów kulturowych, na granicy różnych modeli cywilizacyjnych i nieustannie definiującego swoją kulturową tożsamość? Kraju niemałego, ale wciąż pozostającego krajem prowincjonalnym.

Zapraszamy na konferencję „Ultima provincia. Prowincjonalność polskiego teatru – prowincjonalność w polskim teatrze” – zapraszamy do udziału w dyskusji w znacznej mierze kulturoznawczej, bo przecież nakazującej nam mówić o teatrze w możliwie szerokim ujęciu, nie tylko interdyscyplinarnym, ale także polityczno-historycznym

 

Harmonogram konferencji

15 listopada 2017 (środa)

Pałac Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/3, Łódź)

 

godz. 15.00-17.00

Tomasz Majewski (UJ): Prowincja – epistemologia nieobecnej wiedzy

Piotr Morawski (UW): Zły teatr. Perspektywa badawcza

Łukasz Biskupski (UG): Prowincjonalne sieci rozrywki w świetle dwutygodnika branży rozrywkowej „Organ” (1910-1915)

 

16 listopada 2017 (czwartek)

Wydział Filologiczny UŁ (ul. Pomorska 171/173, Łódź)

 

godz. 9.00-11.00

Piotr Olkusz (UŁ): Prowincja adaptuje bezkrytycznie. Już w wieku osiemnastym

Patryk Kencki (IS PAN):Molière en province

Monika Wąsik (UŁ):Ostatni bastion, czyli Helvetia jako Provincia Poloniæ

przerwa: 11.00-11.30

 

godz. 11.30-13.30

Ewa Guderian-Czaplińska (UAM): Warszawa eks-centryczna, albo jak międzywojenny Poznań nie dał się wciągnąć w grę w prowincjonalność

Joanna Krakowska (IS PAN): Przekleństwo centrali i rewolucje prowincji

Paweł Płoski (AT): Brook w co drugiej gminie. Relacje teatru artystycznego i teatru prowincjonalnego

obiad: 13.30-15.00

 

godz.15.00-17.00

Dorota Fox (UŚ):Od teatru ludowego do etnoteatru

Katarzyna Wielechowska (UŁ): Wzory kultury: Teatr Szwalnia w Łodzi

Mariusz Bartosiak (UŁ):Paradoks teatralnej prowincji

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.