bannermain.jpg

Teatr w kulturze – specjalizacja ogólnowydziałowa

 

Katedra Dramatu i Teatru (Instytut Kultury Współczesnej) proponuje studentom wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego zainteresowanym poszerzeniem wiedzy specjalizację „Teatr w kulturze”, dostępną jako dodatkowa specjalizacja na studiach drugiego stopnia.


Teatr to najbardziej interdyscyplinarna ze sztuk, w ostatnim okresie bardzo często wiązana także z działaniami o charakterze edukacyjnym, społecznotwórczym, terapeutycznym. Jest także sztuką najmocniej złączoną z codziennością – najszybciej komentuje to, co się dzieje wokół nas, nieustannie odnawia wspólny kanon kulturowy, nadaje nowe znaczenia i aktualizuje klasykę literatury, definiuje i redefiniuje pojęcie wspólnoty. Specjalizacja „Teatr w kulturze” jest skierowana do wszystkich, których interesują zagadnienia związane z odbiorem kultury i sposobem wykorzystywania tekstów literackich w sytuacjach społecznych. Studentom kierunków filologicznych pozwala na włączenie w obszar zainteresowań refleksji bardziej interdyscyplinarnej, zaś studentom kierunków neofilologicznych daje szansę na poznanie nowych przestrzeni, w których można badać sztukę i kulturowe wzorce. Zajęcia poświęcone analizie teatrów spoza europejskiego kręgu oraz zjawisk artystycznych oraz spoza kulturowego mainstreamu dają szansę na lepsze zrozumienie wielobiegunowości dzisiejszego świata.


W programie znajdują się, między innymi, takie przedmioty, jak:
 „Dramat i teksty dla teatru”
„Ciało w teatrze”
„Współczesna inscenizacja”
„Teatr w kulturach pozaeuropejskich”
„Teatr mniejszości kulturowych i społecznych”

Zapisy prowadzone są w systemie USOS w dniach 26.01.2018 godz. 21:00 – 28.01.2018 godz. 23:59
Kod rejestracji: 01-FILOLOG-L-17/18-M
Opis rejestracji: Wydział Filologiczny - rejestracja na specjalizację ogólnowydziałową dla studentów I roku (II stopnia), L-17/18
Rejestracja odbędzie się przez stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 
Rejestracja na specjalizację odbywa się poprzez zapisanie się na przedmiot „Dramat i teksty dla teatru”.
Koszt specjalizacji (realizowanej w ramach zajęć nieobjętych planem studiów): 400 PLN.


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.