Produkcja teatralna i organizacja widowisk. Studia licencjackie o profilu praktycznym

Nowy kierunek studiów planowany w roku akad. 2017/2018

 

Pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu zawodowemu do prowadzenia produkcji teatralnej, organizacji widowisk oraz wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Od pierwszego semestru studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kultury (teatrach, stowarzyszeniach, fundacjach i agencjach artystycznych), a także organizują własne wydarzenia artystyczne.

 

Co proponujemy?

 

W trakcie studiów studenci poznają zagadnienia z obszaru najnowszej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i widowisk (wykładowcami są pracownicy Instytutu Kultury Współczesnej), a także problematykę dotyczącą finansowych i prawnych aspektów organizacji i zarządzania kulturą (przedmioty te prowadzą pracownicy Instytutu Finansów oraz instytucji kultury – teatrów, stowarzyszeń twórczych, organizatorzy festiwali). Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki bezpośredniej współpracy z profesjonalistami w warunkach odpowiadających ich przyszłej pracy zawodowej.

 

Bloki zajęć

 

Przedmioty łączą się tematycznie w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

 

  • Blok kulturoznawczy: historia i teoria kultury, kulturowa historia nowoczesności, sztuka najnowsza, praktyki artystyczne XX wieku, interdyscyplinarne projekty artystyczne;
  • Blok teatrologiczny: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, współczesna scena tańca, gatunki teatru muzycznego, teksty dla teatru;
  • Blok organizacyjny: polityka kulturalna, ekonomia w kulturze, marketing sztuki, zarządzanie kulturą i promocja sztuki;
  • Blok warsztatowy: planowanie, realizacja i ewaluacja projektów; organizacja pracy zespołu; stylistyka praktyczna i edycja tekstów; komunikacja i wystąpienia publiczne; zajęcia w studiu radiowym.

 

Co po studiach?

 

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury oraz do prowadzenia samodzielnej działalności z zakresu organizacji widowisk i wydarzeń kulturalnych. Kształcimy producentów spektakli, kuratorów wydarzeń artystycznych (koncertów, wystaw, festiwali), animatorów kultury, organizatorów wydarzeń społecznych, krytyków artystycznych, dziennikarzy, kulturoznawców i teatrologów.

 

Dla kogo studia?

 

Kierunek został przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie produkcji teatralnej, organizacji wydarzeń artystycznych i społecznych, koncertów, działań plenerowych i festiwali. Studia adresowane są do osób zainteresowanych współpracą ze środowiskiem artystycznym, przemysłem rozrywkowym i mediami. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kulturoznawstwo (z podziałem na specjalności), prowadzonych przez Instytut Kultury Współczesnej UŁ i w innych uczelniach.

 

 

Wymagania rekrutacyjne:

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.