Promocja sztuki

 

 

Studia magisterskie poświęcone przygotowaniu zawodowemu do promocji wydarzeń z szeroko pojętego sektora kultury. Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami kultury, kładziemy szczególny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentek i studentów w różnych obszarach: sztuki performatywne, sztuki wizualne, wystawiennictwo, działalność literacka i wydawnicza.

 

 

Program studiów

Zajęcia specjalności PROMOCJA SZTUKI rozpoczynają się od drugiego semestru. Przedmioty łączą się tematycznie w bloki realizowane przez dwa lata studiów:

– Blok kulturoznawczy obejmuje m.in. estetykę, antropologię kultury, filozofię kultury;

– Blok zarządzania i marketingu sztuki obejmuje m.in. PR dla sztuki, finansowanie w sektorze kultury, marketing sztuki, zarządzanie projektami;

– Blok operacyjny obejmuje m.in. organizację i finansowanie produkcji filmowej, muzeum w XXI wieku, rynek wydawniczy w Polsce oraz interdyscyplinarne projekty artystyczne;

– Blok zajęć do wyboru - 90 godzin.

 

Adres

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/175 Łódź

 

 

Kwalifikacje

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu promocji wydarzeń kulturalnych, organizacji. Kształcimy organizatorów wydarzeń artystycznych, producentów, kuratorów i organizatorów interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych (festiwali, koncertów, wystaw, widowisk), a także animatorów kultury, krytyków artystycznych.

 

zapraszam na

link do funpage: https://www.facebook.com/Zarządzanie-Kulturą-UŁ-1417978418447639/

 

 


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.