Twórcze pisanie

 

Twórcze pisanie

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Program studiów nastawiony jest na rozwijanie kreatywności. Dominują w nim zajęcia warsztatowe, przygotowujące do tworzenia różnych form literackich i użytkowych, a także przekładu artystycznego. Wykładowcy doceniają wrażliwość i indywidualizm studentów.

 

·         Zajęcia warsztatowe prowadzone przez praktyków.

·         Zmieniające się co semestr zajęcia fakultatywne o tematyce literackiej, filmowej, teatralnej czy dziennikarskiej.

·         Studenci aktywnie uczestniczą w organizacji spotkań autorskich i projektów literackich, poznają specyfikę lokalnych organizacji zajmujących się kulturą.

·         W ramach praktyk studenci twórczego pisania uczą się zawodu w różnych instytucjach kultury (redakcje gazet i portali internetowych, wydawnictwa, agencje PR, obsługa festiwali literackich).

·         Twórcza praca magisterska w formie scenariusza, opowiadania czy reportażu.

·         Studia przygotowują do zawodu literata, dziennikarza, publicysty, autora opracowań i ekspertyz z dziedziny kultury, rzecznika prasowego, twórcy pracującego dla mediów.

 

Przedmioty na twórczym pisaniu na kulturoznawstwie:

I semestr: Estetyka (W), Metody badań kulturoznawczych (W), Teorie procesu twórczego (W), Główne nurty kultury XX i XXI w. (K), Pisarstwo artystyczne i użytkowe (K), Warsztaty kreatywności - techniki performatywne (K), Seminarium magisterskie, WF.

II semestr: Filozofia kultury (W), Antropologia kultury (W), Estetyka literatury (K), Ponowoczesne praktyki artystyczne i użytkowe (K), Praktyka i teoria przekładu artystycznego (K), Recycling literacki - warsztaty (K), Seminarium magisterskie.

III semestr: Praktyki kulturowe (K), Antropologia literatury (W, K), Literatura najnowsza w Polsce i na świecie (K), Kreacja przekazu wielotworzywowego (K), Komunikacja międzykulturowa (K), Seminarium magisterskie, Język obcy.

IV semestr: Pragmatyka języka (K), Seminarium magisterskie.


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.