bannerzajecia.jpg

Opisy zajęć modułowych i fakultatywnych

Analiza i krytyka sztuki nowych mediów / prof. R. Kluszczyński
Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej / prof. UŁ Agnieszka Izdebska
Debiuty polskiego kina lat osiemdziesiątych / mgr Emil Sowiński
Egzorcyzmowanie miasta? Pamięć getta/dr Joanna Podolska
Feministyczne strategie w sztukach audiowizualnych / Dagmara Rode
Feministyczny dokument filmowy / Dagmara Rode
Historia wideo w Polsce i sposoby jej badania / prof. Piotr Sitarski
Japońska tradycja życia estetycznego – fūga / mgr K. Wielechowska
Kreacja przekazu liberackiego – warsztat tworzenia literatury „nieczystej” / dr A. Przybyszewska
Kultura filmowa Łodzi / dr K. Jajko
Kultura w prasie. Informacja i publicystyka / dr I. Adamczewska
Kulturowa historia ciała / dr Piotr Olkusz
Między stereotypem a subwersywnością – obrazy płci kulturowej w tekstach kultury / mgr E. Janiak
Narracje nieoczywiste i ich interpretacja / dr Irena Hübner
Od Dassina do Melville'a – filmy noir we francuskim wydaniu / mgr Maciej Sztąberek
Opowieści przepisane między mediami / dr A. Przybyszewska
Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie / dr L. Karczewski
Praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów / prof. R. Kluszczyński
Promocja sztuki – Muzeum Sztuki w Łodzi / prof. K. Prykowska-Michalak
Przepisywanie Czechowa / mgr Irena Lewkowicz
Strategie ekranizacji i adaptacji filmowych / mgr Alicja Górska
Świry, psy i młode wilki. Polskie kino i transformacja gospodarcza / dr Michał Piepiórka
Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy / dr Irena Hübner (15 godz.), dr Piotr Olkusz (15 godz.)
Wokół (nie)pamięci. Polskie kłótnie o historię / dr Joanna Podolska
Zburzyć spektakl – oblicza teatru poszukującego / dr D. Leśnikowski

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.