bannerzajecia.jpg

Opisy zajęć fakultatywnych

Moduł: Dyskursy kultury / "Kultura nowego kapitalizmu" / dr Tomasz Załuski
Moduł: Dyskursy kultury / "Kulturowy topos bohatera" / prof. dr hab. Bogdan Banasiak
Moduł: Dyskursy kultury / "Pisanie o kulturze" / dr Joanna Podolska
Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Modernizm/postmodernizm w sporze o teatr" / mgr Irena Lewkowicz
Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Opowiadać dalej – XX i XXI wieczne narracje literackie i filmowe" / prof. dr hab. Agnieszka Izdebska
Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Wiele twarzy kina postmodernistycznego" / mgr Alicja Górska
Moduł: Przestrzenie kultury / "Czas w kulturze" / dr Elżbieta Kołdrzak
Moduł: Przestrzenie kultury / "Obrazy miasta we współczesnym kinie popularnym" / mgr Monika Rawska
Moduł: Przestrzenie kultury / "Znaki w przestrzeniach kultury" / dr Irena Hübner
Moduł: Sztuka i polityka / "Historia polskiego serialu telewizyjnego" / mgr Patrycja Dziubczyńska
Moduł: Sztuka i polityka / "Literatura zaangażowana" / dr Agnieszka Gawron
Moduł: Sztuka i polityka / "Polityczność sztuki" / dr Piotr Olkusz
Zajęcia fakultatywne / "Estetyka dźwięku w polskim filmie dokumentalnym" / mgr Katarzyna Figat
Zajęcia fakultatywne / "Literatura lesbijska" / mgr Edyta Janiak
Zajęcia fakultatywne / "Od Machulskiego do Vegi. Debiuty polskiego kina w kontekście badań kultury produkcji" / mgr Emil Sowiński
Zajęcia fakultatywne / "Od Marienbadu do Gwinta - polskie gry wideo jako problem badawczy" / mgr Dominika Staszenko, mgr Marcin M. Chojnacki
 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.