Instytut Kultury Współczesnej - Pracownicy Katedry Teorii Literatury
bannerliteratura.jpg
Pracownicy Katedry Teorii Literatury
Pracownia Antropologii Literatury:
Pracownia Języka i Kultury Żydowskiej:
Doktoranci:           
  • Mgr Anna Ciarkowska
  • Mgr Magdalena Kowalska
  • Mgr Ilona Marczak
  • Mgr Paweł Rutkiewicz
  • Mgr Agnieszka Skalska
  • Mgr Agnieszka Śliz
  • Mgr Michał Wróblewski
  • Mgr Agata Żyźniewska 
Instytut Kultury Współczesnej
Pałac Biedermanna, 91-431 Łódź, ul. Franciszkańska 1/5, tel./fax (42) 665 51 33