bannerpracownicy2.jpg

dr Dagmara Rode

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Zakład Historii i Teorii Filmu


CV:
Absolwentka (2002) kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo i wiedza o mediach; praca magisterska „Sztuka jako samopoznanie. Analiza twórczości filmowej Mayi Deren i Kennetha Angera”, napisana pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego. Doktoryzowała się w październiku 2006 roku na podstawie pracy pracy „Tradycja i współczesność w filmowej twórczości Dereka Jarmana. Próba monografii”, przygotowanej pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda W. Kluszczyńskiego, w ramach promotorskiego projektu badawczego numer 1 H01E 032 29 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Od 1 marca 2007 pracuje jako adiunktka w Zakładzie Historii i Teorii Filmu. Od października 2004 prowadzi także zajęcia z wiedzy o filmie i (od 2006) historii filmu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Od października 2007 opiekunka Koła Naukowego Filmoznawców. Aktywistka feministyczna, współpracuje m.in. z Nieformalną Grupą Łódź Gender.


zainteresowania naukowe: Zainteresowania naukowe: awangarda filmowa, feminizm, gender, teoria queer.
redakcja tomów zbiorowych:
Współredaktorka tomów zbiorowych:
(z Katarzyną Kuropatwą) „(Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji”, Kraków 2003
i (z Pawłem Sołodkim) „O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej“, Warszawa 2010 (w druku).


    

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.