bannermedia.jpg

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej

Katedra  Mediów i Kultury Audiowizualnej jest jedną z trzech, obok Katedry Teorii Literatury i Katedry Dramatu i Teatru , jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu Kultury Współczesnej, założonego w 1945 r. przez Profesor Stefanię Skwarczyńską (wówczas jako Katedra Teorii Literatury).
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej powstała w 2002 roku z Zakładu  Kultury Audiowizualnej, utworzonego w r. 1997 jako kontynuacja pierwszego w Polsce uniwersyteckiego ośrodka badań filmoznawczych - Zakładu Wiedzy o Filmie - założonego w r. 1958 , którym kierowali kolejno: prof. dr Bolesław W. Lewicki (do 1981), doc. dr Pola Wert (do 1987), prof. dr hab. Grzegorz Gazda (do 1991), prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska (do 2008) oraz prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (do 2016). Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski. Na Katedrę składają się trzy zakłady: Zakład Historii i Teorii Filmu, Zakład Mediów Elektronicznych i Zakład Teorii Kultury.
 
Zainteresowania pracowników Katedry koncentrują się na badaniach nad historią i teorią filmu, telewizją, sztuką wideo i mediami elektronicznymi.
Badania historycznofilmowe koncentrują się wokół takich problemów, jak dzieje awangardy filmowej, studia nad filmem polskim i europejskim. Przedmiotem zainteresowań są również adaptacje filmowe - jako szczególny przypadek związków filmu i literatury - oraz przemiany poetyk historycznych.
Badania teoretycznofilmowe dotyczą teorii dzieła filmowego i podstaw filmowej narracji. Kwestia stylu filmowego, jego historycznej zmienności i cech wyróżniających również mieści się w tej optyce.
W polu widzenia mieszczą się także zagadnienia związane z dydaktyką filmu i metodyką jego stosowania jako środka przekazu i pomocy naukowej. Dodatkowo w ostatnich latach zainteresowania badawcze skupiają się na sztuce wideo oraz rzeczywistości wirtualnej będącej konsekwencją zastosowań nowych technologii w technice komputerowej.
 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.