bannermedia.jpg

Publikacje pracowników Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej

spojzenie.jpg
 
Natasza Korczarowska - Różycka
Inne spojrzenie


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Łódź 2013

mabusego.jpg
 
Tomasz Kłys
Od Mabusego do Goebbelsa


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Łódź 2013

publ_tm_dialektyczne_feerie.jpg
 
Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna
Tomasz Majewski

Wydawnictwo Officyna
Łódź 2011
publ_jd_o_gramtologii.jpg
 
O gramatologii
Jacques Derrida

przekład, wstęp i posłowie Bogdan Banasiak

Wydawnictwo Officyna
Łódź 2011
moz-screenshot.png
 
Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta
Piotr Sitarski

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2010.
publ_zyto.jpg
 
Strategie labiryntowe w filmie akcji
Kamila Żyto

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
sztuka-interaktywna.jpg
 
Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Ryszard W. Kluszczyński

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
prajzner_tekst_gra.jpg
 
Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej
Katarzyna Prajzner

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
shoah_okladka.jpg
 
Pamięć Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Redakcja: red. naukowa Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, współ. red. Maja Wójcik

Wydawnictwa Officyna, Łódź 2009
moz-screenshot.jpg  Kino bez tajemnic
Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski

Stentor, 2009
rekonfiguracje2_1.jpg
Rekonfiguracje modernizm. Nowoczesność i kultura popularna
red. Tomasz Majewski
zobacz więcej

WAiP
Warszawa 2009
okladka_640.jpg
Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka
pod red. Konrada Klejsy i Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Kraków 2008
klejsa_1.jpg  Konrad Klejsa
Filmowe oblicza kontestacji

Trio
Warszawa 2008
nurczynska-kpw10s.jpg  Kino polskie w trzynastu sekwencjach
 red. E. Nurczyńska-Fidelska

Rabid: Kraków 2005.
sitarski-kultura.jpg 
Eryk Bunsch, Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewicz, Maria Poprzęcka, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman,
Człowiek - twórca kultury. Materiały multimedialne. CD-ROM
 
Warszawa 2004
nurczynska-bajon.jpg  Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości

Rabid, Kraków 2003
sitarski-kultura2.jpg 
Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewiecz, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman
Człowiek - twórca kultury

Stentor, Warszawa 2003.
jakubowska-deleuze.jpg  Małgorzata Jakubowska
Teoria kina Gillesa Deleuze'a

Rabid, Kraków 2003.
klejsa_kino.jpg  red. K. Klejsa i T. Kłys
Film - fabryka emocji 


Rabid, Kraków 2003.
nurczynska_wajda.jpg  red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski
Filmowy świat Andrzeja Wajdy
 
Universitas: Kraków 2003..
kluszczynski-film.jpg  Ryszard W. Kluszczyński
Film - video - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej

Instytut Kultury, Warszawa 1999
wydanie 2: Rabid, Kraków 2002
sitarski-vr.jpg 
Piotr Sitarski
Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej 

Rabid, Kraków 2002.
kluszczynski-spoleczenstwo.jpg  Ryszard W. Kluszczyński
Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów

Rabid, Kraków 2001
nurczynska-media.jpg  W świecie mediów
pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej

Rabid, Kraków 2001.
sitarski-kino.jpg 
Kino Europy
pod red. P. Sitarskiego,

Rabid, Kraków 2001.
czyzewski_kamera.gif  Stefan Czyżewski, Piotr Sitarski
Kamera-światło-montaż

RABID,
Kraków 2001.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.