Zapisy na bloki specjalizacyjne, moduły oraz zajęcia fakultatywne

WYBÓR SPECJALIZACJI (sem. zimowy 2018/2019)

Rejestracja na specjalności odbędzie się w ramach rejestracji żetonowej poprzez następującą stronę: https://usosweb.uni.lodz.pl Każdy student dysponuje jednym żetonem. Prosimy o dokonywanie przemyślanych decyzji podczas zapisów.

 

Kierunek: filmoznawstwo studia I stopnia, II rok

Termin:   19.09.18 od godz. 19:00 do 23.09.2018 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-FL-Z-18/19-2L-S

Limit: 23 miejsca

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Filmoznawstwo, II rok rejestracja na specjalizacje, Z-17/18

 

Specjalizacja jedna z dwóch:

1) Scenariopisarstwo

- poprzez wybór przedmiotu: Klasyka dramatu europejskiego, dr M. Wąsik

2) Krytyka filmowa i promocja filmu

- poprzez wybór przedmiotu: Programowanie wydarzeń filmowych, dr M. Pabiś-Orzeszyna

 

 

Kierunek: Nowe media i kultura cyfrowa studia I stopnia, II rok

Termin:   19.09.18 od godz. 19:00 do 23.09.2018 do 23:59  

Kod rejestracji: 01-NM-Z-18/19-2L-S

Limit: 25 miejsca

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Nowe media i kultura cyfrowa, II rok rejestracja na specjalizacje, Z-18/19

 

Specjalizacja jedna z trzech:

1) Gry wideo

- poprzez wybór przedmiotu: Poetyka gier wideo, dr K. Jędrasik

2) Sztuka nowych mediów

- poprzez wybór przedmiotu: Nowe media w sztukach performatywnych, dr Monika Wąsik

3) Media społeczne

- poprzez wybór przedmiotu: Reklama i marketing cyfrowy, dr hab. Blanka Brzozowska

 

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MODUŁÓW (sem. zimowy 2018/2019)

Kierunek: Kulturoznawstwo, studia I stopnia, II rok

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

 

Termin:   19.09.18 od godz. 21:00 do 21.09.2018 do 23:59  

Limit: 10 miejsc

 

Moduły i zajęcia dla II roku kulturoznawstwa I stopień:

 

1) Modernizm/Postmodernizm

- Strategie narracyjne postmodernizmu: literatura i film, dr A. Gawron

- Azjatycka chimera. Hybrydy gatunkowe we współczesnym koreańskim kinie, mgr J. Birek

2) Przestrzenie kultury

- Narracje tożsamościowe w przestrzeniach kultury, dr A. Gawron

- Kreowanie przestrzeni dla widowisk, dr E. Kołdrzak

3) Sztuka i polityka

- Nie tylko polska Szkoła Filmowa. Polska kinematografia w latach 1955-61, mgr J. Grzechowiak

- Historia polskiego serialu telewizyjnego, mgr P. Dziubczyńska

 

 

Kierunek: kulturoznawstwo studia I stopnia III rok

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

 

Termin:   19.09.18 od godz. 21:00 do 21.09.2018 do 23:59  

Limit: 10 miejsc

 

Moduły dla III roku kulturoznawstwa I stopień:

 

1) Humanistyka cyfrowa

- Cyfrowe laboratorium: literatura elektroniczna w teorii i praktyce, dr A. Przybyszewska

- Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniu filmu i mediów, mgr A. Petz

 

2) Korespondencja sztuk

- Literatura a sztuki wizualne, prof. A. Izdebska

- Nowe media w sztukach performatywnych, dr Szymajda

- Teksty dla teatru, dr P. Olkusz

 

3) Kategorie estetyczne

- Niepełnosprawność jako kategoria estetyczna, dr L. Karczewski

- Poetyka gier wideo, dr K. Jędrasik

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH  (sem. zimowy 2018/2019) / Studia licencjackie: filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna i organizacja widowisk według siatek kierunków.

Rejestracja przez system USOS.

 

Termin:   25.09.2018 od 20:00 do 30.09.2018 do godziny 23:59  

Limit: 15 miejsc

 

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród 9 propozycji IKW:

 

1) Modernizm/Postmodernizm

- Strategie narracyjne postmodernizmu: literatura i film, dr A. Gawron

- Azjatycka chimera. Hybrydy gatunkowe we współczesnym koreańskim kinie, mgr J. Birek

 

2) Przestrzenie kultury

- Narracje tożsamościowe w przestrzeniach kultury, dr A. Gawron

 

3) Sztuka i polityka

- Nie tylko polska Szkoła Filmowa. Polska kinematografia w latach 1955-61, mgr J. Grzechowiak

- Historia polskiego serialu telewizyjnego, mgr P. Dziubczyńska

 

4) Humanistyka cyfrowa

- Cyfrowe laboratorium: literatura elektroniczna w teorii i praktyce, dr A.Przybyszewska

- Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniu filmu i mediów, mgr A. Petz

 

5) Korespondencja sztuk

- Literatura a sztuki wizualne, prof. A. Izdebska

 

6) Kategorie estetyczne

- Niepełnosprawność jako kategoria estetyczna, dr L. Karczewski

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH  (sem. zimowy 2018/2019) / Studia magisterskie: kulturoznawstwo.

Rejestracja przez system USOS.

 

Termin:   25.09.2018 od 20:00 do 30.09.2018 do godziny 23:59  

Limit: 25 miejsc

 

1. Historia wideo w Polsce i sposoby jej badania, prof. P. Sitarski,

2. Pod wulkanem: kino schyłku Republiki Weimarskiej 1930-1933, prof. T. Kłys,

3. Getto łódzkie. Konteksty, dr J. Podolska,

4. Kultura cyberpunkowa: od fantazji literackich do refleksji naukowej, mgr T. Safijanowski.

 

W ramach przedmiotu DYSKURSY KULTURY do wyboru jeden przedmiot z dwóch:

1. Polifonie pamięci. Różne formy pamiętania, dr J. Podolska

2. Inne ciała – filmowe wizerunki fizycznego piętna, mgr A. Cybulski

 

 

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące modułów i zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce "Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć".

 

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień).

 

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 14 października 2018

 

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

 

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

 

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.