Zapisy na bloki specjalizacyjne, moduły oraz zajęcia fakultatywne

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MODUŁÓW - semestr letni 2018/19

Kierunek: kulturoznawstwo, studia I stopnia, I rok

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

 

Termin rejestracji: 01.02.2019 od godz. 21.00 - 03.02.2019 do godz. 23.59.

Kod rejestracji: 01-KULT-L18/19-M-1L

Limit:10 miejsc

 

Moduły i przypisane im zajęcia:

 

1. Kultury pozaeuropejskie:

- Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie - dr L. Karczewski

- Japońska tradycja życia estetycznego - fuga - mgr K. Wielechowska

 

2. Ciało w kulturze:

- Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej - prof. A. Izdebska

- Kulturowa historia ciała - dr P. Olkusz

 

3. Narracje kulturowe:

- Opowieści nieoczywiste i ich interpretacje - dr I. Hubner

- Świry, psy i młode wilki. Polskie kino i transformacja gospodarcza - dr M. Piepiórka

- Historia wideo w Polsce i sposoby jej badania - prof. P. Sitarski

 

 

Kierunek:  kulturoznawstwo, studia I stopnia, II rok

Student/studentka powininen/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonać rejestracji przez system USOS wybierając z poniższych propozycji.

 

Termin rejestracji: 01.02.2019 od godz. 21.00 do 03.02. 2019 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-KULT-L18/19-M-2L

Limit miejsc: 10

 

Moduły i przypisane im zajęcia:

 

1) Laboratorium działań twórczych:

- Kreacja przekazu liberackiego - warszat twórzenia literatury "nieczystej" - dr A. Przybyszewska

- Zburzyć spektakl - oblicza teatru poszukującego - dr D. Leśnikowski

- Praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów (zajęcia łączone z NM) - prof. R. Kluszczyński

 

2) Wielka Awangarda:

- Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy - dr I. Hubner, dr P. Olkusz

 

3) Kultura pamięci:

- Wokół (nie)pamięci - polskie kłótnie o historię - dr J. Podolska

- Kultura filmowa Łodzi (zajęcia łączone z F) - dr K. Jajko

 

 

 

Kierunek: kulturoznawstwo studia I stopnia III rok

Student/Studentka powinien/na wybrać trzy zajęcia fakultatywne z modułów zaplanowanych dla swojego roku. Nie ma obowiązku wybierania zajęć tylko z jednego modułu. Należy dokonywać rejestracji przez system USOS, wybierając spośród poniższych propozycji.

 

Termin: 01.02.2019 od godz. 21.00 do 03.02.2019 godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-KULT-L18/19-M-3L

Limit:10 miejsc

 

Moduły i przypisane im zajęcia:

 

1) Warsztat krytyka kultury:

- Kultura w prasie. Informacja i publicystyka - dr I. Adamczewska

- Analiza i krytyka sztuki nowych mediów (zajęcia łączone z NM) - prof. R. Kluszczyński

 

2) Płeć kulturowa:

- Między stereotypem a subwersywnością - obrazy płci kulturowej w tekstach kultury - mgr E. Janiak

- Feministyczne strategie w sztukach audiowizualnych - dr D. Rode

 

3) Kultura prze-pisana:

- Opowieści przepisane między mediami - dr A. Przybyszewska

- Przepisywanie Czechowa - mgr I. Lewkowicz

- Strategie ekranizacji i adaptacji filmowych - mgr A. Górska

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH  (sem. letni 2018/2019) Studia licencjackie: filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna i organizacja widowisk według siatek kierunków.

Rejestracja przez system USOS.

 

Termin: 06.02.2019 od godz. 21.00 do 08.02.2019 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-IKW-L18/19-LIC-F

Limit:15 miejsc

 

Student/ka może wybrać jako zajęcia fakultatywne dowolne przedmioty spośród następujących propozycji IKW:

 

1) Po co stać na głowie? - joga jako filozofowanie w pierwszej osobie - dr L. Karczewski

2) Japońska tradycja życia estetycznego - fuga - mgr K. Wielechowska

3) Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej - prof. A. Izdebska

4) Kulturowa historia ciała - dr P. Olkusz

5) Opowieści nieoczywiste i ich interpretacje - dr I. Hubner

6) Świry, psy i młode wilki. Polskie kino i transformacja gospodarcza - dr M. Piepiórka

7) Kreacja przekazu liberackiego - warsztat tworzenia literatury "nieczystej" - dr A. Przybyszewska

8) Zburzyć spektakl - oblicza teatru poszukującego - dr D. Leśnikowski

9) Praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów (zaj. łączone z oferty NM) - prof. R. Kluszczyński

10) Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy - dr I. Hubner (15 godz), dr P. Olkusz (15 godz)

11) Wokół (nie)pamięci - polskie kłótnie o historię - dr J. Podolska

12) Kultura filmowa Łodzi (zaj. łączone z oferty F) - dr K. Jajko

13) Kultura w prasie. Informacja i publicystyka - dr I. Adamczewska

14) Analiza i krytyka sztuki nowych mediów (zaj. łączone z oferty NM) - prof. R. Kluszczyński

15) Między stereotypem a subwersywnością - obrazy płci kulturowej w tekstach kultury - mgr E. Janiak

16) Feministyczne strategie w sztukach audiowizualnych - dr D. Rode

17) Opowieści przepisane między mediami - dr A. Przybyszewska

18) Przepisywanie Czechowa - mgr I. Lewkowicz

19) Strategie ekranizacji i adaptacji filmowych - mgr A. Górska

20) Historia wideo w Polsce i sposoby jej badania - prof. P. Sitarski

 

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH  (sem. letni 2018/2019) / Studia magisterskie: kulturoznawstwo.

Rejestracja przez system USOS.

 

Termin: 04.02.2019 od godz. 21.00 do 06.02.2019 do godz. 23.59

Kod rejestracji: 01-KULT-L18/19-MGR-F

Limit:20 miejsc

 

 

1. Od Dassina do Melville'a - filmy noir we francuskim wydaniu - mg M. Sztąberek

2. Debiuty polskiego kina lat osiemdziesiątych - mgr E. Sowiński

3. Egzorcyzmowanie miasta - pamięć getta - dr J. Podolska

4. Feministyczny dokument filmowy - dr D. Rode

5. Promocja sztuki - Muzeum Sztuki w Łodzi - prof. K. Prykowska-Michalak

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące modułów i zajęć fakultatywnych znajdują się na tablicach informacyjnych przed sekretaraiatem IKW oraz na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce "Dla Studentów/Opisy zajęć fakultatywnych i modulowych

 

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień).

 

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 4 marca 2019 r.

 

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

 

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student nie otrzymuje wówczas zaliczenia semestru; musi wystąpić o zaliczenie warunkowe i jeśli otrzyma zgodę może zaliczyć brakujący przedmiot w kolejnym semestrze. Zaliczenie warunkowe wiąże się z opłatą.

 

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.